[اسم]

eye candy

/ˈaɪ kˈændi/
قابل شمارش

1 آدم جذاب (ولی کودن) چیز جذاب یا چشم‌نواز (ولی غیرکاربردی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان