[اسم]

eye level

قابل شمارش

1 هم‌سطح و هم‌ارتفاع چشم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان