[اسم]

Fahrenheit

/ˈfɛrənhaɪt/
قابل شمارش

1 فارنهایت (مقیاس دما)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فارنهایت
  • 1.Water freezes at 32 Fahrenheit.
    1. آب در 32 درجه فارنهایت یخ می‌زند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان