[عبارت]

fall flat

/fɔl flæt/

1 موفق نبودن ضایع شدن

  • 1.All the jokes in his speech fell flat.
    1 . همه شوخی‌های او در سخنرانی‌اش ناموفق بودند [نتوانست کسی را بخنداند].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان