[اسم]

fiery orange

/ˈfaɪəri ˈɔrənʤ/
غیرقابل شمارش

1 نارنجی آتشین مسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان