[اسم]

fiery temper

/ˈfaɪəri ˈtɛmpər/
قابل شمارش

1 خلق‌وخوی زودجوش خلق‌وخوی تند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان