[اسم]

fifth grade

/fɪfθ greɪd/
غیرقابل شمارش

1 کلاس پنجم (ابتدایی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان