[اسم]

final score

/ˈfaɪnəl skɔr/
قابل شمارش

1 امتیاز نهایی نتیجه نهایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان