[اسم]

fish and chips

/ˌfɪʃ ən ˈtʃɪps/
غیرقابل شمارش

1 ماهی و سیب زمینی سرخ کرده

  • 1.Three portions of fish and chips, please.
    1 . سه پرس ماهی و سیب زمینی سرخ کرده لطفا.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان