[اسم]

fish knife

/ˈfɪʃ naɪf/
قابل شمارش

1 چاقوی (مخصوص خوردن) ماهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان