[اسم]

fishing line

/fɪʃɪŋ laɪn/
قابل شمارش

1 طناب ماهیگیری

  • 1.If he knows anything about fishing, he will know that the man who holds his fishing line firmly will catch what he is after.
    1. اگر او چیزی درباره ماهیگیری بداند، خواهد دانست که آنکه طناب ماهیگیری‌اش را محکم نگه دارد، به آنچه دنبالش است می‌رسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان