[اسم]

fitness center

/ˈfɪtnəs sentər/
قابل شمارش

1 باشگاه تناسب اندام

  • 1.The hotel has a fitness centre with a sauna.
    1 . هتل باشگاه تناسب اندامی با سونا دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان