[اسم]

fitness freak

/ˈfɪtnəs frik/
قابل شمارش

1 معتاد به تناسب اندام

  • 1.I used to be a fitness freak.
    1 . من قبلا یک معتاد به تناسب اندام بودم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان