[اسم]

flight number

/flaɪt ˈnʌmbər/
قابل شمارش

1 شماره پرواز (هواپیما)

  • 1.I can't remember my flight number.
    1. شماره‌ی پروازم یادم نمی‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان