[عبارت]

flush one's money down a rat hole

/flʌʃ wʌnz ˈmʌni daʊn ə ræt hoʊl/

1 پول خود را دور ریختن پول خود را در جوی ریختن، پول خود را به هدر دادن

informal
  • 1.If you invest in his company, you're flushing your money down a rat hole.
    1 . اگر در شرکت او سرمایه‌گذاری کنی، پولت را دور خواهی ریخت.
توضیحاتی در رابطه با عبارت بالا
عبارت "flush one's money down a rat hole" یا "pour one's money down a rat hole"، از نظر لغوی، به معنای پول خود را در سوراخ موش ریختن است که در واقع به معنای پول خود را هدر دادن یا دور ریختن است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان