[اسم]

fly ball

/flaɪ bɔl/
قابل شمارش

1 ضربه هوایی (بیسبال)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان