[اسم]

food shortage

/fud ˈʃɔrtəʤ/
قابل شمارش

1 کمبود غذا کمبود مواد غذایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان