[اسم]

foot and mouth disease

/ˌfʊt ən ˈmaʊθ dɪziːz/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تب برفکی بیماری دهان و پا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان