[اسم]

front door

/ˌfrʌnt ˈdɔːr/
قابل شمارش

1 در ورودی

  • 1.There's someone at the front door.
    1. یک نفر پشت در است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان