[اسم]

future perfect

قابل شمارش

1 آینده کامل (دستور زبان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان