[اسم]

future tense

قابل شمارش

1 زمان آینده (دستور زبان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان