[اسم]

game reserve

/ˈɡeɪm rɪzɜːrv/
قابل شمارش

1 پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت‌شده نگهداری از حیوانات

مترادف و متضاد game park game preserve
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان