[اسم]

garden center

/ˈɡɑːrdn sentər/
قابل شمارش

1 مرکز فروش گل و گیاه و تجهیزات باغبانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان