[اسم]

Garden of eden

/ˌɡɑːrdn əv ˈiːdn/
غیرقابل شمارش

1 باغ عدن بهشت زمینی

معادل ها در دیکشنری فارسی: باغ عدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان