[اسم]

general anesthetic

/ˌdʒen.ɚ.əl æn.əsˈθet̬.ɪk/
قابل شمارش

1 داروی بیهوشی عمومی

  • 1.They gave him a general anesthetic.
    1. آنها به او داروی بیهوشی عمومی دادند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان