[اسم]

gently remind

/ˈʤɛntli riˈmaɪnd/
قابل شمارش

1 با ملایمت یادآوری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان