[اسم]

golf links

/gɑlf lɪŋks/
قابل شمارش

1 زمین گلف (به ویژه کنار دریا)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان