[اسم]

gondola lift

/ɡəndˈoʊlə lˈɪft/
قابل شمارش

1 تله‌کابین

معادل ها در دیکشنری فارسی: تله‌کابین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان