[حرف ندا]

good afternoon

/ˌgʊd.æf.tərˈnuːn/

1 ظهر بخیر بعد از ظهر بخیر

مترادف و متضاد afternoon
  • 1. Good afternoon, Cara.
    1 . ظهر بخیر، "کارا".
کاربرد حرف ندای good afternoon به معنای ظهر بخیر
حرف ندای good afternoon زمانی به کار می رود که مردم همدیگر را در زمان ظهر یا بعد از ظهر می بینند و می خواهند مودبانه به یکدیگر سلام کنند. در موارد غیررسمی اغلب فقط از afternoon استفاده می کنند. واژه afternoon (به معنای بعد از ظهر) برای اشاره به اوقات زمانی از بعد از ساعت 12 ظهر تا تقریبا 6 عصر استفاده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان