[حرف ندا]

good evening

/ˌgʊdˈiːv.nɪŋ/

1 عصر بخیر

مترادف و متضاد evening
  • 1. Good evening, everyone.
    1 . عصر همگی بخیر.
کاربرد حرف ندای good evening به معنای عصر بخیر
حرف ندای good evening زمانی به کار می رود که مردم همدیگر را در زمان عصر یا غروب و اول شب می بینند و می خواهند مودبانه به یکدیگر سلام کنند. در موارد غیررسمی اغلب فقط از evening استفاده می کنند. واژه evening به معنای "اول شب" به بخشی از روز بین ساعت های آخری بعد از ظهر (نزدیک غروب خورشید) تا زمانی که به خواب می روید گفته می شود. به بیانی دیگر evening هم عصر، هم غروب و هم شب را در بر می گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان