[حرف ندا]

good night

/ˌgʊdˈnɑɪt/

1 شب بخیر شب خوش

مترادف و متضاد night night night
  • 1. Good night, everyone - I'm off to bed.
    1 . شب همگی بخیر، من دارم می‌رم بخوابم.
کاربرد حرف ندای good night به معنای شب بخیر
حرف ندای good night زمانی به کار می رود که مردم همدیگر را در زمان شب می بینند و می خواهند با یکدیگر خداحافظی کنند، یا اینکه می خواهند به اتاق خواب رفته و بخوابند. در موارد غیررسمی اغلب فقط از night استفاده می کنند. بچه ها به جای good night برخی اوقات از night night استفاده می کنند. واژه night به معنای "شب" به بخشی از روز بین ساعت های 8 شب (بعد از غروب خورشید) تا زمانی که به خواب می روید گفته می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان