[اسم]

grand total

/ɡɹˈænd tˈoʊɾəl/
قابل شمارش

1 جمع کل

معادل ها در دیکشنری فارسی: جمع کل جمع کل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان