[اسم]

green audit

/ˌɡriːn ˈɔːdɪt/
قابل شمارش

1 ارزیابی زیست‌محیطی (از کارخانه‌ها) بازرسی محیط‌زیستی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان