[اسم]

group therapy

/ˌɡruːp ˈθerəpi/
غیرقابل شمارش

1 گروه‌‌درمانی گروه روان‌‌درمانی

  • 1. I was giving group therapy in the psychiatric ward.
    1 . من در بخش روان‌درمانی گروه‌درمانی شدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان