[حرف ندا]

happy birthday

/ˈhæpi ˈbɜrθˌdeɪ!/

1 تولدت مبارک

  • 1. Happy birthday John!
    1 . تولدت مبارک "جان"!
  • 2. Happy birthday my dearest friend!
    2 . تولدت مبارک عزیزترین دوستم!
to say happy birthday to somebody
تولدت مبارک گفتن به کسی
  • Nobody said happy birthday to me.
    هیچ‌کس به من تولدت مبارک نگفت.
توضیحاتی در رابطه با happy birthday
happy birthday یک حرف ندا و عبارت است و در زمان سالروز تولد یک فرد برای تبریک به او گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان