[قید]

hardly ever

/ˈhɑrdli ˈɛvər/
غیرقابل مقایسه

1 به ندرت

مترادف و متضاد almost never always usually
  • 1. I hardly ever go shopping.
    1 . من به ندرت به خرید می روم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان