[اسم]

haute couture

/ˌoʊt kuˈtʊr/
غیرقابل شمارش

1 اوت کوتور دوخت در سطح بالا، فشن سطح بالا

  • 1.the world of haute couture
    1 . دنیای فشن سطح بالا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان