[اسم]

health center

/ˈhelθ sentər/
قابل شمارش

1 مرکز بهداشت و درمان

  • 1.There is a health center on campus that provides medical care under the National Health Service.
    1. یک مرکز بهداشت و درمان در پردیس هست که تحت سرویس سلامت همگانی خدمات بهداشت و درمانی ارائه می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان