[اسم]

health club

/hɛlθ klʌb/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باشگاه تندرستی باشگاه ورزشی

  • 1.Who runs that health club?
    1. چه کسی آن باشگاه تندرستی را اداره می کند؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان