[اسم]

hired hand

/ˌhaɪərd ˈhænd/
قابل شمارش

1 کارگر مزرعه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اجیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان