[اسم]

homeless people

/ˈhoʊmləs ˈpipəl/
غیرقابل شمارش

1 افراد بی‌خانمان بی‌خانمانان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان