[اسم]

homeless shelter

/ˈhoʊmləs ˈʃɛltər/
قابل شمارش

1 پناهگاه افراد بی‌خانمان پناهگاه بی‌خانمانان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان