[اسم]

Hong kong

/hˈɑːŋ kˈɑːŋ/
غیرقابل شمارش

1 هنگ کنگ [شهری در جنوب چین]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان