[اسم]

housing estate

/ˈhaʊzɪŋ ɪˈsteɪt/
قابل شمارش

1 شهرک مسکونی مجتمع مسکونی

مترادف و متضاد housing development
  • 1. They live in a housing estate.
    1 . آنها در یک شهرک مسکونی زندگی می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان