[اسم]

indefinite article

/ɪnˈdɛfənət ˈɑrtəkəl/
قابل شمارش

1 حرف تعریف نامعین (دستور زبان) حرف نکره

مترادف و متضاد definite article
  • 1.The word a or an in English are indefinite articles.
    1. واژه‌های «a» و «an» در زبان انگلیسی، حروف تعریف نامعین هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان