[اسم]

intensive course

/ɪnˈtɛnsɪv kɔrs/
قابل شمارش

1 دوره آموزشی فشرده

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوره فشرده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان