[اسم]

interest rate

/ˈɪntrəst reɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نرخ بهره

معادل ها در دیکشنری فارسی: نرخ بهره
  • 1.Interest rates have risen by 1%.
    1. نرخ بهره تا 1% افزایش یافته‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان