[اسم]

internal rhyme

/ɪnˈtɜrnəl raɪm/
قابل شمارش

1 قافیه میان‌سطری قافیه درونی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان