[فعل]

to invite over

/ɪnˈvaɪt ˈoʊvər/
فعل گذرا
[گذشته: invited over] [گذشته: invited over] [گذشته کامل: invited over]

1 به خانه خود دعوت کردن

  • 1.Let's invite some people over.
    1. بیا چند نفر را به خانه‌مان دعوت کنیم.
  • 2.Sometimes we invite friends over.
    2. برخی اوقات ما دوستانمان را به خانه‌مان دعوت می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان