[اسم]

junior high school

/ˈʤunjər haɪ skul/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدرسه راهنمایی پیش دبیرستان

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرسه راهنمایی
  • 1.First, you need to go to junior high school.
    1. ابتدا باید به مدرسه راهنمایی بروید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان